top of page
Gezinstherapie

Gezinstherapie

Soms raakt niet enkel het kind of de jongere in de knoop maar ook de ouders of het hele gezin. Problemen van een kind kunnen samenhangen met problemen in het gezin. Dan kan het erg zinvol zijn om de therapie te focussen op gezinsgesprekken. Vaak worden deze gecombineerd met oudergesprekken en/of individuele gesprekken met het kind of de jongere. Onder gezinsgesprekken vallen ook ouder-kind begeleidingen: gesprekken die hoofdzakelijk bestaan uit gesprekken tussen een ouder en een kind.

Gezinstherapie kan voor intacte gezinnen maar ook voor nieuw-samengestelde gezinnen of één-oudergezinnen.

 

Aangezien we met meer rond de tafel zitten in deze gesprekken, is het vaak iets complexer en bijgevolg zinvol om iets meer tijd te nemen. Dit is echter in overleg te bepalen.

Het Fluisterend Oor - Psycholoog Serskamp
bottom of page