top of page
Jongerentherapie

Jongerentherapie

Jongerentherapie

Jongerentherapie

Jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 24 jaar kunnen in Het Fluisterend Oor terecht voor individuele therapie. Meestal gaat het hier over gesprekstherapie. Afhankelijk van de aard van het probleem en de mate waarin de jongere graag of makkelijk zich uit via woorden, kunnen creatief materiaal of andere uitingsvormen (vb muziek) ook bij deze leeftijdsgroep een hulp zijn.

 

Voorbeelden van mogelijke vragen rond hulp: aandachts- en concentratieproblemen; aanpassingsproblemen; angstproblemen; agressieproblemen; acculturatieproblemen; burn-out/bore-out; bindingsangst/verlatingsangst; depressie of andere stemmingsschommelingen/problemen; gedragsproblemen; hoogsensitiviteit; hechtingsproblemen; impulsbeheersingsproblemen; innerlijke onrust; keuzemoeilijkheden; laag zelfbeeld; leerproblemen; levensfaseproblemen/-vragen; ontwikkelingsproblematiek (oa. ADHD/ADD; Autisme Spectrum Stoornissen); persoonlijkheidsproblemen; pestproblemen; psychotische kenmerken; post-traumatische problemen; piekeren; onderpresteren; ouder-kind relatieproblemen; rouw; relatieproblemen; onverklaarbare fysieke/psychosomatische klachten; slaapproblemen; stress- en spanningsproblemen; vermoeidheid; verlieservaringen.

Het Fluisterend Oor - Psycholoog Serskamp
bottom of page