top of page
Kindertherapie

Kindertherapie

Speltherapie

Speltherapie

Individuele kindertherapie kan in Het Fluisterend Oor vanaf de kleuterleeftijd. Al is de vorm van de begeleiding steeds afhankelijk van het specifieke probleem en wordt deze altijd bepaald samen met ouders in een (of meerdere) voorafgaand(e) kennismakingsgesprek(ken). Individuele therapie bij kleuters en lagere schoolkinderen omvat vaak een combinatie van praten, spelen en tekenen. Voor kinderen is spelen en tekenen een evenwaardige manier om zich te uiten als praten is voor de meeste volwassenen. Daarom wordt in de therapie ook vaak hiermee gewerkt en wordt er veel belang gehecht aan de betekenis en interpretatie van het spel en de tekeningen. Kinderen vertellen ook veel in hun spel, maar tonen via het spel en hun tekeningen wat ze denken en voelen. Op die manier krijgen we toegang tot hun binnenkant en hun problemen. Zo kan een kind tekenen over hoe het gepest wordt op de speelplaats, maar ook spelen over een papa en een mama die ruzie maken. Anderzijds kan bijvoorbeeld het tekenen van een anti-angst kanon samen met de therapeut heel helpend zijn.

 

Voorbeelden van mogelijke vragen rond hulp: aandachts- en concentratieproblemen; aanpassingsproblemen; angstproblemen; agressieproblemen; acculturatieproblemen; verlatingsangst; depressiever kenmerken of andere stemmingsschommelingen; gedragsproblemen; hoogsensitiviteit; hechtingsproblemen; impulsbeheersingsproblemen; innerlijke onrust; laag zelfbeeld; leerproblemen; levensfaseproblemen/-vragen; ontwikkelingsproblematiek (oa. ADHD/ADD; Autisme Spectrum Stoornissen); pestproblemen; post-traumatische problemen; piekeren; onderpresteren; ouder-kind relatieproblemen; rouw; onverklaarbare fysieke/psychosomatische klachten; slaapproblemen; stress- en spanningsproblemen; vermoeidheid.

Voor vragen rond baby’s en peuters verwijs ik graag naar het stuk over prille ouders.

Het Fluisterend Oor - Psycholoog Serskamp
bottom of page